ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

نکات ایمنی کار با اره زنجیرینکات ایمنی کار با اره زنجیری

نکات ایمنی کار با اره زنجیری

کار با اره زنجيری ( برقی – بنزینی ) نیاز به مهارت داشته و جزء ابزار آلات حرفه ای می باشد و استفاده ی آن برای افراد مبتدی خطرناک است؛ لذا قبل از شروع کار با  اره زنجیری نکات زیر را مطالعه کنید .
برای کار با اره زنجيری حتما باید زیر نظر یک فرد ماهر آموزش ببینید تا مهارت لازم برای کنترل ابزار و استفاده صحیح از آن را بیاموزید . یک اشتباه ساده در کار با این ابزار خطرناک میتواند موجب صدمات جدی شود .

حین کار با اره بنزینی لباس کار ایمن و مناسب بپوشید . سعی کنید جلیقه یا پیراهن با امکان مانور بالا به تن کنید به نحوی که لباس شما کنترل ابزار را برای شما مشکل نسازد . بهتر است لباس مناسب و مقاوم در برابر برش انتخاب کنید به نحوی که تمامی بدن شما را بپوشاند. پوشیدن چکمه ایمنی مقاوم از آسیب رسیدن به پاهای شما جلوگیری خواهد نمود . دستکش ایمنی مناسب با حفظ ایمنی ، کار مداوم با ابزار را میسر خواهد ساخت و در نهایت کلاه ایمنی و عینک مخصوص شما را در برابر براده های چوب محافظت مینمایند . اگر یک گوش گیر مناسب تهیه کنید صدای بلند اره نیز مزاحمتی برای گوشهایتان ایجاد نخواهد نمود .

دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کنيد

به موارد ايمنی بيان شده در آن توجه کامل داشته باشيد . ممکن است در دفترچه راهنما نکاتی بیان شده باشد که مربوط به کاربری آن مدل خاص اره زنجیری است ؛ حتی اگر در کار با اره ها مهارت دارید ، دفترچه راهنما را مطالعه کنید. قبل از انجام هرگونه سرويس، بررسی يا رفع اشکالی ، اره را خاموش کرده و از متوقف بودن زنجير اطمينان حاصل کنيد، بهتر است ترمز ایمنی اره را نیز فعال کنید .

برای پر کردن مخزن سوخت ، ابتدا اره را خاموش کرده و پس از خنک شدن موتور مخزن را بدون سر ريز شدن پر کنيد .

موتور اره بنزینی

موتور اره بنزینی از نوع دو زمانه است . این موتورها حین کار کردن منوکسید کربن زیادی تولید مینمایند. به دليل توليد منواکسيد کربن از روشن کردن اره زنجيری در محيط های بسته اجتناب کنيد. اره زنجيری را دور از انسان و حيوانات به کار ببريد و در هنگام خستگی با اره زنجيری کار نکنيد .

یک اشتباه ساده حین کار با این ابزار خطرناک میتواند صدمات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد ؛ با اره زنجيری در نور و ديد کافی کار کنيد. هرگز هنگام کار با اره زنجيری به سمت عقب راه نرويد ، ممکن است مانعی را نبینید و به زمین بخورید هر چند سیستم ترمز ایمنی وظیفه دارد در چنین وضعیتی فعالیت اره را قطع کند .

در زمان کار با اره زنجيری هر دو دسته اره را محکم با دو دست بگيريد تا کاملا کنترل دستگاه را در اختیار بگیرید .