ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

حدیده UNF ماکینا تاکیم
حدیده UNF ماکینا تاکیم

کد کالا: 233

قیمت کالا

0 0 تومان
حدیده UNC ماکینا تاکیم
حدیده UNC ماکینا تاکیم

کد کالا: 232

قیمت کالا

0 0 تومان
حدیده NPT ماکینا تاکیم
حدیده NPT ماکینا تاکیم

کد کالا: 231

قیمت کالا

0 0 تومان
حدیده لوله BSP ماکینا تاکیم
حدیده لوله BSP ماکینا تاکیم

کد کالا: 230

قیمت کالا

0 0 تومان
حدیده اینچی BSW ماکینا تاکیم
حدیده اینچی BSW ماکینا تاکیم

کد کالا: 229

قیمت کالا

0 0 تومان
حدیده میلیمتر ماکینا تاکیم
حدیده میلیمتر ماکینا تاکیم

کد کالا: 227

قیمت کالا

0 0 تومان