ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

مته خزینه 120 درجه YG
مته خزینه 120 درجه YG

کد کالا: 333

قیمت کالا

0 0 تومان
مته خزینه 90 درجه YG
مته خزینه 90 درجه YG

کد کالا: 332

قیمت کالا

0 0 تومان
مته خزینه 60 درجه YG
مته خزینه 60 درجه YG

کد کالا: 331

قیمت کالا

0 0 تومان
مته خزینه کارباید FP90 هلیکس
مته خزینه کارباید FP90 هلیکس

کد کالا: 64

قیمت کالا

0 0 تومان
مته خزینه کارباید FP60 هلیکس
مته خزینه کارباید FP60 هلیکس

کد کالا: 63

قیمت کالا

0 0 تومان