ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

فنر قالبسازی آبی ایتالیایی
فنر قالبسازی آبی ایتالیایی
فنر قالبسازی آبی ایتالیایی
فنر قالبسازی آبی ایتالیایی

فنر قالبسازی آبی ایتالیایی

Medium load springs

فنر قالبسازی آّبی | فنر قالبسازی آّبی ایتالیایی | خرید فنر قالبسازی آّبی | فروش فنر قالبسازی آّبی | فنر قالبسازی برای بارهای متوسط | فنر قالبسازی آّبی اسپشیال اسپرینگز | قیمت فنر قالبسازی آبی ایتالیایی | عکس فنر قالبسازی آبی ایتالیایی | لوازم قالبسازی | لوازم قالبسازی ایتالیایی | فنر قالبسازی

قیمت : تماس بگیرید

100% از خریداران رضایت داشته اند (1 رای)

سایز کالا : 10 - 12/5 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63

مدل : B-SERIES

برند کالا : اسپشیال اسپرینگز _ Special Springs

کالای ابزار شبستری

ایران سمبه

ایران فنر

تولیران

لوازم قالبسازی ایتالیایی

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

ابزار تراشکاری

فنر قالبسازی

فنر قالبسازی آبی

فنر قالبسازی ایتالیایی

فنر قالبسازی آبی ایتالیایی

خرید فنر قالبسازی آبی ایتالیایی

فروش فنر قالبسازی آبی ایتالیایی

قیمت فنر قالبسازی آبی ایتالیایی

عکس فنر قالبسازی آبی ایتالیایی

واردات فنر قالبسازی آبی ایتالیایی

نمایندگی فنر قالبسازی آبی ایتالیایی

فنر قالبسازی آبی قطر 10 ایتالیایی

فنر قالبسازی آبی قطر 12.5 ایتالیایی

فنر قالبسازی آبی قطر 16 ایتالیایی

فنر قالبسازی آبی قطر 20 ایتالیایی

فنر قالبسازی آبی قطر 25 ایتالیایی

فنر قالبسازی آبی قطر 32 ایتالیایی

فنر قالبسازی آبی قطر 40 ایتالیایی

فنر قالبسازی آبی قطر 50 ایتالیایی

فنر قالبسازی آبی قطر 63 ایتالیایی

فنر قالبسازی آبی طول 25 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی آبی طول 32 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی آبی طول 38 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی آبی طول 44 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی آبی طول 51 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی آبی طول 64 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی آبی طول 76 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی آبی طول 89 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی آبی طول 102 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی آبی طول 115 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی آبی طول 127 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی آبی طول 139 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی آبی طول 152 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی آبی طول 178 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی آبی طول 203 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی آبی طول 254 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی آبی طول 305 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی آبی برای بار های متوسط ایتالیایی

فنر قالبسازی ITALY

فنر قالبسازی آبی ITALY

خرید فنر قالبسازی آبی ITALY

فروش فنر قالبسازی آبی ITALY

قیمت فنر قالبسازی آبی ITALY

عکس فنر قالبسازی آبی ITALY

واردات فنر قالبسازی آبی ITALY

نمایندگی فنر قالبسازی آبی ITALY

فنر قالبسازی آبی قطر 10 ITALY

فنر قالبسازی آبی قطر 12.5 ITALY

فنر قالبسازی آبی قطر 16 ITALY

فنر قالبسازی آبی قطر 20 ITALY

فنر قالبسازی آبی قطر 25 ITALY

فنر قالبسازی آبی قطر 32 ITALY

فنر قالبسازی آبی قطر 40 ITALY

فنر قالبسازی آبی قطر 50 ITALY

فنر قالبسازی آبی قطر 63 ITALY

فنر قالبسازی آبی طول 25 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی آبی طول 32 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی آبی طول 38 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی آبی طول 44 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی آبی طول 51 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی آبی طول 64 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی آبی طول 76 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی آبی طول 89 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی آبی طول 102 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی آبی طول 115 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی آبی طول 127 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی آبی طول 139 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی آبی طول 152 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی آبی طول 178 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی آبی طول 203 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی آبی طول 254 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی آبی طول 305 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی آبی برای بار های متوسط ITALY

فنر قالبسازی آبی ایتالیایی


بهترین فنر های قالبسازی برای ساخت قالب های مورد نظر شما قطعا فنر های قالبسازی اسپشیال اسپرینگز هستند که دارای عمر بیشتر و همچنین کیفیت فوق العاده نسبت به فنر های مشابه ایرانی و چینی می باشد .
فنر های اسپشیال اسپرینگز ساخت کشور ایتالیا می باشد .
 فنر های قالبسازی ایتالیایی آبی در قطر های  10 تا 63 میلیمتر و طول های  25 تا 305 میلیمتر موجود می باشد .
فنر های قالبسازی آبی برای بارهای  متوسط می باشد .
حداکثر نیروی وارده بر این فنر قالبسازی فقط تا مرحله D مجاز می باشد . 
برای اطلاع از موجودی و قیمت فنر قالبسازی آبی ایتالیایی با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است