ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

فنر قالبسازی زرد ایتالیایی
فنر قالبسازی زرد ایتالیایی
فنر قالبسازی زرد ایتالیایی
فنر قالبسازی زرد ایتالیایی

فنر قالبسازی زرد ایتالیایی

Extra-strong load springs

فنر قالبسازی زرد | فنر قالبسازی زرد ایتالیایی | خرید فنر قالبسازی زرد | فروش فنر قالبسازی زرد | فنر قالبسازی برای بارهای خیلی سنگین | فنر قالبسازی زرد اسپشیال اسپرینگز | فیمت فنر قالبسازی زرد ایتالیایی | عکس فنر قالبسازی زرد ایتالیایی| لوازم قالبسازی ایتالیایی | فنر قالبسازی | فنر قالب

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 10 - 12/5 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63

مدل : G-SERIES

برند کالا : اسپشیال اسپرینگز _ Special Springs

کالای ابزار شبستری

ایران سمبه

ایران فنر

تولیران

لوازم قالبسازی ایتالیایی

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

ابزار تراشکاری

فنر قالبسازی

فنر قالبسازی زرد

فنر قالبسازی ایتالیایی

فنر قالبسازی زرد ایتالیایی

خرید فنر قالبسازی زرد ایتالیایی

فروش فنر قالبسازی زرد ایتالیایی

قیمت فنر قالبسازی زرد ایتالیایی

عکس فنر قالبسازی زرد ایتالیایی

واردات فنر قالبسازی زرد ایتالیایی

نمایندگی فنر قالبسازی زرد ایتالیایی

فنر قالبسازی زرد قطر 10 ایتالیایی

فنر قالبسازی زرد قطر 12.5 ایتالیایی

فنر قالبسازی زرد قطر 16 ایتالیایی

فنر قالبسازی زرد قطر 20 ایتالیایی

فنر قالبسازی زرد قطر 25 ایتالیایی

فنر قالبسازی زرد قطر 32 ایتالیایی

فنر قالبسازی زرد قطر 40 ایتالیایی

فنر قالبسازی زرد قطر 50 ایتالیایی

فنر قالبسازی زرد قطر 63 ایتالیایی

فنر قالبسازی زرد طول 25 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی زرد طول 32 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی زرد طول 38 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی زرد طول 44 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی زرد طول 51 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی زرد طول 64 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی زرد طول 76 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی زرد طول 89 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی زرد طول 102 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی زرد طول 115 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی زرد طول 127 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی زرد طول 139 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی زرد طول 152 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی زرد طول 178 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی زرد طول 203 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی زرد طول 254 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی زرد طول 305 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی زرد برای بار های خیلی سنگین ایتالیایی

فنر قالبسازی ITALY

فنر قالبسازی زرد ITALY

خرید فنر قالبسازی زرد ITALY

فروش فنر قالبسازی زرد ITALY

قیمت فنر قالبسازی زرد ITALY

عکس فنر قالبسازی زرد ITALY

واردات فنر قالبسازی زرد ITALY

نمایندگی فنر قالبسازی زرد ITALY

فنر قالبسازی زرد قطر 10 ITALY

فنر قالبسازی زرد قطر 12.5 ITALY

فنر قالبسازی زرد قطر 16 ITALY

فنر قالبسازی زرد قطر 20 ITALY

فنر قالبسازی زرد قطر 25 ITALY

فنر قالبسازی زرد قطر 32 ITALY

فنر قالبسازی زرد قطر 40 ITALY

فنر قالبسازی زرد قطر 50 ITALY

فنر قالبسازی زرد قطر 63 ITALY

فنر قالبسازی زرد طول 25 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی زرد طول 32 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی زرد طول 38 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی زرد طول 44 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی زرد طول 51 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی زرد طول 64 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی زرد طول 76 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی زرد طول 89 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی زرد طول 102 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی زرد طول 115 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی زرد طول 127 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی زرد طول 139 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی زرد طول 152 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی زرد طول 178 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی زرد طول 203 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی زرد طول 254 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی زرد طول 305 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی زرد برای بار های خیلی سنگین ITALY

فنر قالبسازی زرد ایتالیایی


بهترین فنر های قالبسازی برای ساخت قالب های مورد نظر شما قطعا فنر های قالبسازی اسپشیال اسپرینگز هستند که دارای عمر بیشتر و همچنین کیفیت فوق العاده نسبت به فنر های مشابه ایرانی و چینی می باشد .
فنر های اسپشیال اسپرینگز ساخت کشور ایتالیا می باشد .
 فنر های قالبسازی ایتالیایی زرد در قطر های  10 تا 63 میلیمتر و طول های  25 تا 305 میلیمتر موجود می باشد .
فنر های قالبسازی زرد برای بارهای خیلی سنگین می باشد .
حداکثر نیروی وارده بر این فنر قالبسازی فقط تا مرحله D مجاز می باشد . 
برای اطلاع از موجودی و قیمت فنر قالبسازی زرد ایتالیایی با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است