ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

فنر قالبسازی سبز ایتالیایی
فنر قالبسازی سبز ایتالیایی
فنر قالبسازی سبز ایتالیایی
فنر قالبسازی سبز ایتالیایی

فنر قالبسازی سبز ایتالیایی

Light load springs

فنر قالبسازی سبز | فنر قالبسازی سبز ایتالیایی | خرید فنر قالبسازی سبز | فروش فنر قالبسازی سبز | فنر قالبسازی برای بارهای سبک | فنر قالبسازی سبز اسپشیال اسپرینگز | عکس فنر قالبسازی سبز ایتالیایی | قیمت فنر قالبسازی سبز ایتالیایی | لوازم قالبسازی ایتالیایی | فنر قالبسازی | فنر قالبسازی ایتالیایی

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 10 - 12/5 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63

مدل : V-SERIES

برند کالا : اسپشیال اسپرینگز _ Special Springs

کالای ابزار شبستری

ایران سمبه

ایران فنر

تولیران

لوازم قالبسازی ایتالیایی

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

ابزار تراشکاری

فنر قالبسازی

فنر قالبسازی سبز

فنر قالبسازی ایتالیایی

فنر قالبسازی سبز ایتالیایی

خرید فنر قالبسازی سبز ایتالیایی

فروش فنر قالبسازی سبز ایتالیایی

قیمت فنر قالبسازی سبز ایتالیایی

عکس فنر قالبسازی سبز ایتالیایی

واردات فنر قالبسازی سبز ایتالیایی

نمایندگی فنر قالبسازی سبز ایتالیایی

فنر قالبسازی سبز قطر 10 ایتالیایی

فنر قالبسازی سبز قطر 12.5 ایتالیایی

فنر قالبسازی سبز قطر 16 ایتالیایی

فنر قالبسازی سبز قطر 20 ایتالیایی

فنر قالبسازی سبز قطر 25 ایتالیایی

فنر قالبسازی سبز قطر 32 ایتالیایی

فنر قالبسازی سبز قطر 40 ایتالیایی

فنر قالبسازی سبز قطر 50 ایتالیایی

فنر قالبسازی سبز قطر 63 ایتالیایی

فنر قالبسازی سبز طول 25 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی سبز طول 32 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی سبز طول 38 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی سبز طول 44 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی سبز طول 51 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی سبز طول 64 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی سبز طول 76 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی سبز طول 89 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی سبز طول 102 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی سبز طول 115 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی سبز طول 127 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی سبز طول 139 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی سبز طول 152 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی سبز طول 178 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی سبز طول 203 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی سبز طول 254 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی سبز طول 305 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی سبز برای بار های سبک ایتالیایی

فنر قالبسازی ITALY

فنر قالبسازی سبز ITALY

خرید فنر قالبسازی سبز ITALY

فروش فنر قالبسازی سبز ITALY

قیمت فنر قالبسازی سبز ITALY

عکس فنر قالبسازی سبز ITALY

واردات فنر قالبسازی سبز ITALY

نمایندگی فنر قالبسازی سبز ITALY

فنر قالبسازی سبز قطر 10 ITALY

فنر قالبسازی سبز قطر 12.5 ITALY

فنر قالبسازی سبز قطر 16 ITALY

فنر قالبسازی سبز قطر 20 ITALY

فنر قالبسازی سبز قطر 25 ITALY

فنر قالبسازی سبز قطر 32 ITALY

فنر قالبسازی سبز قطر 40 ITALY

فنر قالبسازی سبز قطر 50 ITALY

فنر قالبسازی سبز قطر 63 ITALY

فنر قالبسازی سبز طول 25 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی سبز طول 32 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی سبز طول 38 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی سبز طول 44 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی سبز طول 51 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی سبز طول 64 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی سبز طول 76 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی سبز طول 89 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی سبز طول 102 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی سبز طول 115 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی سبز طول 127 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی سبز طول 139 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی سبز طول 152 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی سبز طول 178 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی سبز طول 203 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی سبز طول 254 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی سبز طول 305 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی سبز برای بار های سبک ITALY

فنر قالبسازی سبز ایتالیایی


بهترین فنر های قالبسازی برای ساخت قالب های مورد نظر شما قطعا فنر های قالبسازی اسپشیال اسپرینگز هستند که دارای عمر بیشتر و همچنین کیفیت فوق العاده نسبت به فنر های مشابه ایرانی و چینی می باشد .
فنر های اسپشیال اسپرینگز ساخت کشور ایتالیا می باشد .
 فنر های قالبسازی ایتالیایی سبز در قطر های  10 تا 63 میلیمتر و طول های  25 تا 305 میلیمتر موجود می باشد . 
فنر های قالبسازی سبز برای بارهای سبک می باشد .
حداکثر نیروی وارده بر این فنر قالبسازی فقط تا مرحله D مجاز می باشد . 
برای اطلاع از موجودی و قیمت فنر قالبسازی سبز ایتالیایی با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است