ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

فنر قالبسازی قرمز ایتالیایی
فنر قالبسازی قرمز ایتالیایی
فنر قالبسازی قرمز ایتالیایی
فنر قالبسازی قرمز ایتالیایی

فنر قالبسازی قرمز ایتالیایی

Strong load springs

فنر قالبسازی قرمز | فنر قالبسازی قرمز ایتالیایی | خرید فنر قالبسازی قرمز | فروش فنر قالبسازی قرمز | فنر قالبسازی برای بارهای سنگین | فنر قالبسازی قرمز اسپشیال اسپرینگز | عکس فنر قالبسازی قرمز ایتالیایی | قیمت فنر قالبسازی قرمز ایتالیایی | لوازم قالبسازی ایتالیایی | فنر قالبسازی ایتالیایی | فنر قالب

قیمت : تماس بگیرید

80% از خریداران رضایت داشته اند (1 رای)

سایز کالا : 10 - 12/5 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63

مدل : R-SERIES

برند کالا : اسپشیال اسپرینگز _ Special Springs

کالای ابزار شبستری

ایران سمبه

ایران فنر

تولیران

لوازم قالبسازی ایتالیایی

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

ابزار تراشکاری

فنر قالبسازی

فنر قالبسازی قرمز

فنر قالبسازی ایتالیایی

فنر قالبسازی قرمز ایتالیایی

خرید فنر قالبسازی قرمز ایتالیایی

فروش فنر قالبسازی قرمز ایتالیایی

قیمت فنر قالبسازی قرمز ایتالیایی

عکس فنر قالبسازی قرمز ایتالیایی

واردات فنر قالبسازی قرمز ایتالیایی

نمایندگی فنر قالبسازی قرمز ایتالیایی

فنر قالبسازی قرمز قطر 10 ایتالیایی

فنر قالبسازی قرمز قطر 12.5 ایتالیایی

فنر قالبسازی قرمز قطر 16 ایتالیایی

فنر قالبسازی قرمز قطر 20 ایتالیایی

فنر قالبسازی قرمز قطر 25 ایتالیایی

فنر قالبسازی قرمز قطر 32 ایتالیایی

فنر قالبسازی قرمز قطر 40 ایتالیایی

فنر قالبسازی قرمز قطر 50 ایتالیایی

فنر قالبسازی قرمز قطر 63 ایتالیایی

فنر قالبسازی قرمز طول 25 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی قرمز طول 32 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی قرمز طول 38 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی قرمز طول 44 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی قرمز طول 51 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی قرمز طول 64 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی قرمز طول 76 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی قرمز طول 89 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی قرمز طول 102 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی قرمز طول 115 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی قرمز طول 127 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی قرمز طول 139 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی قرمز طول 152 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی قرمز طول 178 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی قرمز طول 203 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی قرمز طول 254 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی قرمز طول 305 میلیمتر ایتالیایی

فنر قالبسازی قرمز برای بار های سنگین ایتالیایی

فنر قالبسازی ITALY

فنر قالبسازی قرمز ITALY

خرید فنر قالبسازی قرمز ITALY

فروش فنر قالبسازی قرمز ITALY

قیمت فنر قالبسازی قرمز ITALY

عکس فنر قالبسازی قرمز ITALY

واردات فنر قالبسازی قرمز ITALY

نمایندگی فنر قالبسازی قرمز ITALY

فنر قالبسازی قرمز قطر 10 ITALY

فنر قالبسازی قرمز قطر 12.5 ITALY

فنر قالبسازی قرمز قطر 16 ITALY

فنر قالبسازی قرمز قطر 20 ITALY

فنر قالبسازی قرمز قطر 25 ITALY

فنر قالبسازی قرمز قطر 32 ITALY

فنر قالبسازی قرمز قطر 40 ITALY

فنر قالبسازی قرمز قطر 50 ITALY

فنر قالبسازی قرمز قطر 63 ITALY

فنر قالبسازی قرمز طول 25 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی قرمز طول 32 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی قرمز طول 38 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی قرمز طول 44 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی قرمز طول 51 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی قرمز طول 64 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی قرمز طول 76 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی قرمز طول 89 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی قرمز طول 102 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی قرمز طول 115 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی قرمز طول 127 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی قرمز طول 139 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی قرمز طول 152 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی قرمز طول 178 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی قرمز طول 203 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی قرمز طول 254 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی قرمز طول 305 میلیمتر ITALY

فنر قالبسازی قرمز برای بار های سنگین ITALY

فنر قالبسازی قرمز ایتالیایی


بهترین فنر های قالبسازی برای ساخت قالب های مورد نظر شما قطعا فنر های قالبسازی اسپشیال اسپرینگز هستند که دارای عمر بیشتر و همچنین کیفیت فوق العاده نسبت به فنر های مشابه ایرانی و چینی می باشد .
فنر های اسپشیال اسپرینگز ساخت کشور ایتالیا می باشد .
فنر های قالبسازی ایتالیایی قرمز در قطر های  10 تا 63 میلیمتر و طول های  25 تا 305 میلیمتر موجود می باشد .
فنر های قالبسازی قرمز برای بارهای سنگین می باشد .
حداکثر نیروی وارده بر این فنر قالبسازی فقط تا مرحله D مجاز می باشد . 
برای اطلاع از موجودی و قیمت فنر قالبسازی قرمز ایتالیایی با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است